Esittelyvideo teoksista →

                                

esittelyvideo_kansikuva_shh

Soila Hänninen on aktiivisesti taiteiden välisellä kentällä työskentelevä kuva-/valotaiteilija, TaM. 

Valo, rytmi, havainto ja aistikokemus ovat hänen erityiskiinnostuksen kohteita. Hän on osallistunut yhteis- ja yksityisnäyttelyihin taajaan koti- ja ulkomailla sekä oman taiteellisen praktiikkansa lisäksi toiminut alalla monipuolisesti eri tehtävissä; opetus, galleria- ja näyttelytoiminta, suunnittelutehtävät, kuratointi, koordinointi, tutkimus, yhdistystoiminta, taidetapahtumatuotanto. Video esittelee lyhyesti valikoiman kuva- ja valotaiteilija Soila Hännisen teoksia. 

video (2.04min)Kiitos Taike!

Kiitos_Taike_logo


Soila Hänninen:

Artist statement


Haen omassa ajattelussani jatkuvasti tietynlaista aukeaa, oivalluksille vapaata tilaa. Pyrin teosprosessieni ja teosteni kautta löytämään eräänlaisia portteja tuohon tilaan. Minua kiinnostaa aistikokemus ja kehon kautta välittyvä tieto erityisesti valo- ja mediateoksissa. Teoksissani olen tutkinut mielen koherenssia valon liikkeen, muodon ja rytmin sekä äänen kautta. Olen kiinnostunut immersiosta teoksessa ja näen aistikokemusten koherenssin yhtenä polkuna uppoutumiskokemukseen.


Ekologinen tasa-arvo ja ihmiskeskeisyydestä poisoppiminen ovat päämääriä, joita haluan tutkia ja ilmaista tällä hetkellä enemmän teoksissani.

Rauhoittumisen, keskittyneet uppoutumiskokemukset ja oivalluksille avoimet mielentilat näen myös ekologisesti ja eettisesti kestäviksi sekä merkityksellisiksi. 


Osana Julkisen taiteen erikoistumiskoulutustani kirjoitin artikkelin aiheesta Aistikokemus immersiivisessä teoksessa(s.214), jatkona Mediakuutio -hankkeen tutkimusraportin osuudelleni (sain olla taiteilija-tutkija-tiimin jäsen hankkeessa).